Nailagay o Na-install na.

Ang WordPress ay mistulang naka-install (nakalagay) na. Upang tanggalin ang pagkaka-install (pagkakalagay), dapat munang burahin ang iyong mga lumang database table.

Pumasok